نرخ ارز
4,100.04
تغییر روزانه
9.88%
سالیانه
79,912,093.12%