13/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
موازنه تجاری MAR $-440.1M
21/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
PPI (سالانه) MAR 6.7%
29/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
GE
تصمیم نرخ بهره 9%
30/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه MAR 2.2%


گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.