03/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
نرخ تورم (سالانه) JUN 6.1% 6.5%
13/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
موازنه تجاری JUN $-263.2M
20/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
PPI (سالانه) JUN 12.7%
31/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JUN -13.5%


گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.