02/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
نرخ تورم (سالانه) FEB 3.6% 2.8%
05/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی Q4 2.1%
07:00 AM
GE
تغییرات سالیانه خرده فروشی Q4 3.4%
15/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
موازنه تجاری FEB $-315M
19/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
PPI (سالانه) FEB 15.6%
22/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -5.6%


گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.