21/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
PPI (سالانه) SEP 11.2% 11.1%
23/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
GE
تصمیم نرخ بهره 7.5%
30/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه SEP 5.8%
04/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
نرخ تورم (سالانه) OCT 6.4%
13/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
موازنه تجاری OCT $-446M


گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.