Ok
width
height
Georgia Consumer Price Index (CPI)
گرجستان قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 7.00 7.00 59.31 -3.30 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.00 137.40 138.00 51.80 امتیاز [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.10 102.40 114.30 96.90 امتیاز [+]
قیمت واردات 101.10 100.80 106.40 94.80 امتیاز [+]
قیمت تولید 162.10 163.00 163.00 54.73 امتیاز [+]
تغییر قیمت تولید کننده 7.80 8.50 19.00 -9.76 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.90 3.53 -4.04 در صد [+]
تورم مواد غذایی 12.30 13.40 30.70 -10.93 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 101.00 100.58 115.25 95.68 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.27 100.30 118.22 95.72 امتیاز [+]
قیمت صادرات 101.40 102.50 111.80 95.50 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 5.20 4.90 8.20 -0.80 در صد [+]
[+]