بازارها گذشته مرجع
پول 3.12 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 2021-03
نرخ بیکاری 18.5 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 8.1 2021-06
نرخ تورم 7.7 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 322976 2021-06
نرخ بهره 9.5 2021-06
موازنه تجاری -403 2021-05
حساب جاری -560 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.4 2020-12
بودجه دولت -9.3 2020-12
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2021-12
موارد کروناویروس 361484 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 5228 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 346792 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 2021-03
تولید ناخالص داخلی 17.74 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8662 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3406 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4986 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15014 2019-12
تولید ناخالص ملی 12664 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18.5 2020-12
افراد شاغل 1198 2020-12
افراد بیکار 282 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 50.48 2020-12
دستمزد 1256 2021-03
جمعیت 3.73 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
دستمزد در تولید 1163 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 27.8 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 8.1 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 322976 2021-06
موارد کروناویروس 361484 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 5228 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 346792 2021-06
تختخوابهای ICU 210 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.7 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 153 2021-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2021-03
اندازه اصل تورم 6.5 2021-05
CPI مسکن آب و برق 100 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2021-05
قیمت صادرات 101 2021-01
تورم مواد غذایی 3 2021-04
قیمت واردات 104 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2021-04
قیمت تولید 203 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 15.5 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.5 2021-06
عرضه پول M0 3690407 2021-04
نرخ بهره سپرده 9.11 2021-04
ذخایر ارزی 3945590 2021-05
عرضه پول M1 9921502 2021-04
عرضه پول M2 13798071 2021-04
عرضه پول M3 31187049 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -403 2021-05
حساب جاری -560 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.3 2020-12
صادرات 339 2021-05
واردات 742 2021-05
گردش سرمایه 531 2020-12
تولید نفت خام 0.3 2021-01
بدهی خارجی 20285 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -103 2020-12
حواله 551345 2020-12
شاخص تروریسم 0.64 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.4 2020-12
بودجه دولت -9.3 2020-12
هزینه های دولت 2066 2020-12
درآمدهای دولت 834 2021-04
هزینه های مالی 1238 2021-04
ارزیابی اعتبار 45 2021-06
ارزش بودجه دولت -523 2021-04
مخارج نظامی 304 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 13.6 2021-03
تولید صنعتی -5.34 2020-06
تغییرات موجودی انبار 485 2020-12
شاخص اقتصادی مقدم 44.8 2021-04
سرعت اینترنت 8774 2017-03
آدرس های IP 508938 2017-03
اطمینان کسب و کار -28.6 2020-12
شاخص رقابتی 60.61 2019-12
رتبه رقابتی 74 2019-12
شاخص فساد مالی 56 2020-12
رتبه فساد مالی 45 2020-12
آسانی کسب و کار 7 2019-12
استخراج معدن 8.3 2019-09

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.3 2021-03
هزینه های مصرف کننده 10783 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -35.5 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گرجستان - شاخص های اقتصادی.