نرخ ارز

0.0001

تغییر روزانه:

5.78%

سالیانه:

-64.53%