نرخ ارز
202.94
تغییر روزانه
11.11%
سالیانه
67,924,344.34%