نرخ ارز

0.03

تغییر روزانه:

0.20%

سالیانه:

-73.58%