قیمت روز سال
Archer-Daniels Midland 86.58 0.45 0.52% 40.85%
FutureFuel 7.55 -0.07 -0.92% -6.67%
Green Plains 38.22 -0.52 -1.34% 7.36%
Alto Ingredients, Inc. 4.81 0.04 0.84% 0.42%
REX American Resources 32.32 -0.54 -1.64% -58.16%
Valero Energy 113.31 1.36 1.21% 78.41%

قیمت روز سال
USND 13103 -25.50 -0.19% -10.60%
US2000 2021 -0.82 -0.04% -7.19%