نرخ ارز
1,438.33
تغییر روزانه
11.11%
سالیانه
70,475,218.24%