نرخ ارز

0.001

تغییر روزانه:

3.14%

سالیانه:

-69.66%