نرخ ارز

0.0002

تغییر روزانه:

4.47%

سالیانه:

-72.29%