31/03/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
حساب جاری Q4 H$74.5B
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB -23%
03/04/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
HK
Markit PMI MAR 33.1
07/04/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
ذخایر ارزی MAR $446.1B
20/04/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ بیکاری MAR 3.7%
23/04/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ تورم (سالانه) MAR 2.2%
24/04/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
اطمینان کسب و کار Q2 -22


هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.