17/01/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
اطمینان کسب و کار Q1 -22 -25
20/01/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ بیکاری DEC 3.2%
21/01/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ تورم (سالانه) DEC 3%
30/01/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
موازنه تجاری DEC H$-26.2B
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه صادرات DEC -1.4%
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه واردات DEC -5.8%
03/02/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q4 -3.2%
08:30 AM
HK
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q4 -2.9%
04/02/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -25.4%
05/02/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
HK
Markit PMI JAN 42.1
07/02/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
ذخایر ارزی JAN $441.3B


هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.