30/09/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG -23.9%
07/10/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
HK
Markit PMI SEP 44.0
08/10/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
ذخایر ارزی SEP $450B
20/10/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ بیکاری SEP 6.1%
22/10/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ تورم (سالانه) SEP -0.4%
23/10/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
اطمینان کسب و کار Q4 -11


هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.