ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - هنگ کنگ - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchAA- Stable Apr 20 2020
Moody'sAa3 Stable Jan 20 2020
Moody'sAa2 Negative Sep 16 2019
FitchAA Negative Sep 05 2019
S&PAA+ Stable Sep 22 2017
Moody'sAa2 Stable May 24 2017
S&PAAA Negative Mar 31 2016
Moody'sAa1 Negative Mar 12 2016
Moody'sAa1 Stable Apr 16 2013
FitchAA+ Stable Nov 21 2011
S&PAAA Stable Dec 16 2010
FitchAA+ Stable Nov 25 2010
Moody'sAa1 Positive Nov 10 2010
Moody'sAa2 Positive Watch Oct 08 2010
Moody'sAa2 Positive Nov 08 2009
S&PAA+ Stable Jul 31 2008
Moody'sAa2 Stable Sep 26 2007
S&PAA Positive Jul 26 2007
FitchAA Stable Jul 12 2007
Moody'sAa3 Positive Watch May 30 2007
Moody'sAa3 Positive Sep 26 2006
S&PAA Stable Jul 27 2006
FitchAA- Positive Jul 24 2006
Moody'sA1 Positive Jul 06 2006
Moody'sA1 Positive Watch Jul 06 2006
S&PAA- Positive Apr 18 2006
S&PAA- Stable Jul 19 2005
S&PA+ Positive May 03 2005
FitchAA- Stable May 16 2004
Moody'sA1 Stable Oct 15 2003
Moody'sA3 Positive Watch Sep 21 2003
FitchAA- Negative Apr 24 2003
FitchAA- Stable Jun 25 2001
Moody'sA3 Positive Feb 15 2001
S&PA+ Stable Feb 08 2001
FitchA+ Stable Sep 21 2000
Moody'sA3 Stable May 05 2000
S&PA Stable Dec 06 1999
Moody'sA3 Negative Watch Sep 03 1998
S&PA Negative Aug 31 1998
S&PA+ Negative Watch Jun 22 1998
Moody'sA3 Negative Feb 19 1998
S&PA+ Stable May 14 1997
FitchA+ N/A Aug 09 1995
S&PA Positive Feb 13 1995
FitchAA- N/A Aug 10 1994
S&PA Negative Sep 07 1993
S&PA N/A Dec 07 1992
S&PA Negative Watch Dec 04 1992
S&PA Stable Feb 12 1990
S&PA Negative Feb 09 1990
Moody'sA3 Stable Nov 08 1989
S&PA+ Negative Jun 26 1989
Moody'sA2 Stable Nov 09 1988
S&PA+ N/A Oct 23 1988