بازارها گذشته مرجع
پول 7.77 2021-07
بازار سهام 26248 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.94 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2021-03
نرخ بیکاری 5.5 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 72.89 2021-07
نرخ تورم 0.7 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5464797 2021-07
نرخ بهره 0.86 2021-06
موازنه تجاری -40455 2021-06
حساب جاری 59841 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت -12 2020-12
اطمینان کسب و کار 6 2021-09
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 51.4 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.7 2021-06
نرخ مالیات شرکت 16.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2021-12
موارد کروناویروس 11980 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 212 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 11630 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2021-03
تولید ناخالص داخلی 347 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 697474 2021-03
تولید ناخالص ملی 720179 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 119510 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 35588 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56154 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 528 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27947 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6744 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 126084 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 610981 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24363 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6624 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.5 2021-06
افراد شاغل 3640 2021-06
افراد بیکار 213 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 2021-06
بهره وری 107 2020-12
پست های خالی شغلی 39345 2021-03
دستمزد 16841 2021-03
حداقل دستمزد 37.5 2021-05
دستمزد در تولید 15453 2021-03
جمعیت 7.47 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 8.5 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 72.89 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5464797 2021-07
موارد کروناویروس 11980 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 212 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 11630 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100 2021-03
قیمت تولید 111 2021-03
قیمت صادرات 105 2021-05
قیمت واردات 104 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2021-06
تورم مواد غذایی 1.2 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.86 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 0.15 2021-07
عرضه پول M0 557640 2021-05
عرضه پول M1 3481435 2021-05
عرضه پول M2 15933502 2021-05
عرضه پول M3 15972230 2021-05
ترازنامه بانک 26201784 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 491600 2021-06
وام به بخش خصوصی 10812002 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -40455 2021-06
حساب جاری 59841 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2020-12
صادرات 406607 2021-06
واردات 447062 2021-06
رابطه مبادله 101 2021-05
گردش سرمایه -89259 2021-03
ورود توریست 5305 2021-05
ذخایر طلا 2.08 2021-03
بدهی خارجی 13809621 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16181 2021-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت -12 2020-12
ارزش بودجه دولت 84825 2021-03
هزینه های دولت 92971 2021-03
درآمدهای دولت 248715 2021-03
هزینه های مالی 163890 2021-03
ارزیابی اعتبار 90 2021-07

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 6 2021-09
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 51.4 2021-06
تولید صنعتی 2.6 2021-03
تغییرات موجودی انبار -4268 2021-03
ورشکستگی 4009 2021-05
ثبت خودرو 3621 2021-05
سرعت اینترنت 21909 2017-03
آدرس های IP 3132077 2017-03
شاخص رقابتی 83.14 2019-12
رتبه رقابتی 3 2019-12
شاخص فساد مالی 77 2020-12
رتبه فساد مالی 11 2020-12
آسانی کسب و کار 3 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.7 2021-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.8 2021-05
هزینه های مصرف کننده 447785 2021-03
پس انداز های شخصی 0 2021-06
نرخ وام بانکی 5 2021-06
قیمت گازوئیل 2.54 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 91.2 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9 2021-05

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 179 2021-05
نرخ مالکیت مسکن 49.8 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.