گذشته قبلی
پول 7.85 7.85
بازار سهام 17855 17933 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 -2.9 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.3 -3.9 در صد
نرخ بیکاری 4.1 4.3 در صد
نرخ تورم 1.9 1.9 در صد
نرخ بهره 3.5 2.75 در صد
موازنه تجاری -13264 -27554 HKD - میلیون
حساب جاری 30901 79029 HKD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -12 -1.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 6 -8 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.2 52.3 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.6 61.9 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 16.5 16.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 15 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 4.1 4.3 در صد
افراد شاغل 3609 3593 هزار
افراد بیکار 162 168 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 58.6 58.5 در صد
بهره وری 110 107 امتیاز
پست های خالی شغلی 62498 53696
دستمزد 17146 17216 HKD / ماه
حداقل دستمزد 37.5 37.5 HKD / ساعت
دستمزد در تولید 15648 15761 HKD / ماه
جمعیت 7.47 7.5 میلیون
سن بازنشستگی مردان 65 65
سن بازنشستگی زنان 65 65
نرخ بیکاری جوانان 7.5 7.4 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 1.9 1.9 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 103 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 101 امتیاز
قیمت تولید 116 114 امتیاز
قیمت صادرات 115 114 امتیاز
قیمت واردات 114 114 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 105 امتیاز
تورم مواد غذایی 3.8 4.1 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0 0.2 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 2.3 1.2 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 256 255 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 19187137 19131495 دوزها
موارد کروناویروس 1283514 1279840 افراد
مرگ و میر کروناویروس 9427 9420 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 3.5 2.75 در صد
نرخ بهره بین بانکی 3.22 3.2 در صد
عرضه پول M0 596363 595954 HKD - میلیون
عرضه پول M1 3257195 3319053 HKD - میلیون
عرضه پول M2 16342580 16303463 HKD - میلیون
عرضه پول M3 16374626 16339898 HKD - میلیون
ترازنامه بانک 26960338 27094513 HKD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 431800 441800 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 10940070 10986614 HKD - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -13264 -27554 HKD - میلیون
حساب جاری 30901 79029 HKD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 371870 379638 HKD - میلیون
واردات 385134 407193 HKD - میلیون
رابطه مبادله 100 99.7 امتیاز
گردش سرمایه -61142 -49515 HKD - میلیون
ورود توریست 48048 41112
ذخایر طلا 2.08 2.08 تن
تغییرات سالیانه صادرات -14.3 -8.9 در صد
(واردات (تغییرات سالیانه -16.3 -9.9 در صد
بدهی خارجی 14421438 14550202 HKD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16837 16633 HKD - میلیارد
گذشته قبلی
بودجه دولت -12 -1.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -113784 2033 HKD - میلیون
هزینه های دولت 95488 100575 HKD - میلیون
درآمدهای دولت 59605 181052 HKD - میلیون
هزینه های مالی 173389 179019 HKD - میلیون
ارزیابی اعتبار 90
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 16.5 16.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 15 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 6 -8 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.2 52.3 امتیاز
تولید صنعتی 2.7 -1.3 در صد
تغییرات موجودی انبار 18321 -17027 HKD - میلیون
ورشکستگی 9720 8319 بانک اطلاعات شرکتها
ثبت خودرو 2554 3010
سرعت اینترنت 21909 21943 KBps
آدرس های IP 3132077 3045927 IP
شاخص رقابتی 83.14 82.25 امتیاز
رتبه رقابتی 3 7
شاخص فساد مالی 76 77 امتیاز
رتبه فساد مالی 12 11
آسانی کسب و کار 3 4
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.6 61.9 امتیاز
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 1 -4.1 در صد
هزینه های مصرف کننده 470088 425929 HKD - میلیون
پس انداز های شخصی 0 0 در صد
نرخ وام بانکی 5 5 در صد
قیمت گازوئیل 2.97 2.98 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 93.9 93.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -4.7 -3.8 در صد
گذشته قبلی
شاخص مسکن 176 177 امتیاز
نرخ مالکیت مسکن 49.8 49.2 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.