گذشته قبلی
پول 7.85 7.85
بازار سهام 20603 19950 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3 0 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4 4.7 در صد
نرخ بیکاری 5 4.5 در صد
نرخ تورم 1.7 1.6 در صد
نرخ بهره 1.25 0.75 در صد
موازنه تجاری -37262 -32108 HKD - میلیون
حساب جاری 96086 95511 HKD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 37 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -12 -1.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار -8 1 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.7 42 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.6 61.9 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 16.5 16.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 15 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5 4.5 در صد
افراد شاغل 3610 3664 هزار
افراد بیکار 188 162 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 58.5 58.7 در صد
بهره وری 107 106 امتیاز
پست های خالی شغلی 60980 54558
دستمزد 17216 17182 HKD / ماه
حداقل دستمزد 37.5 37.5 HKD / ساعت
دستمزد در تولید 15761 15250 HKD / ماه
جمعیت 7.47 7.5 میلیون
سن بازنشستگی مردان 65 65
سن بازنشستگی زنان 65 65
نرخ بیکاری جوانان 7.2 6 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 1.7 1.6 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 103 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 101 امتیاز
قیمت تولید 111 111 امتیاز
قیمت صادرات 112 112 امتیاز
قیمت واردات 113 112 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 105 امتیاز
تورم مواد غذایی 4.6 3.6 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 0.8 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 -0.9 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 218 217 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 16453534 16398231 دوزها
موارد کروناویروس 1207963 1207665 افراد
مرگ و میر کروناویروس 9361 9360 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 1.25 0.75 در صد
نرخ بهره بین بانکی 0.85 0.84 در صد
عرضه پول M0 593942 594401 HKD - میلیون
عرضه پول M1 3570957 3668409 HKD - میلیون
عرضه پول M2 16393669 16478436 HKD - میلیون
عرضه پول M3 16428066 16512425 HKD - میلیون
ترازنامه بانک 26693318 26736493 HKD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 465700 481600 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 11031194 10999205 HKD - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -37262 -32108 HKD - میلیون
حساب جاری 96086 95511 HKD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 372767 313790 HKD - میلیون
واردات 410029 345898 HKD - میلیون
رابطه مبادله 99.1 99.8 امتیاز
گردش سرمایه -128804 -64426 HKD - میلیون
ورود توریست 1800 2626 افراد
ذخایر طلا 2.08 2.08 تن
تغییرات سالیانه صادرات -8.9 0.9 در صد
(واردات (تغییرات سالیانه -6 6.2 در صد
بدهی خارجی 14652248 14619091 HKD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16837 16633 HKD - میلیارد
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 37 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -12 -1.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 62673 -85764 HKD - میلیون
هزینه های دولت 100575 86095 HKD - میلیون
درآمدهای دولت 202772 67232 HKD - میلیون
هزینه های مالی 140099 152996 HKD - میلیون
ارزیابی اعتبار 90
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 16.5 16.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 15 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار -8 1 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.7 42 امتیاز
تولید صنعتی 5.8 7.6 در صد
تغییرات موجودی انبار -17027 -19525 HKD - میلیون
ورشکستگی 5555 10227 بانک اطلاعات شرکتها
ثبت خودرو 1941 2068
سرعت اینترنت 21909 21943 KBps
آدرس های IP 3132077 3045927 IP
شاخص رقابتی 83.14 82.25 امتیاز
رتبه رقابتی 3 7
شاخص فساد مالی 76 77 امتیاز
رتبه فساد مالی 12 11
آسانی کسب و کار 3 4
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.6 61.9 امتیاز
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -16.8 -17.6 در صد
هزینه های مصرف کننده 425929 493118 HKD - میلیون
پس انداز های شخصی 0 0 در صد
نرخ وام بانکی 5 5 در صد
قیمت گازوئیل 2.87 2.88 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 92.4 91.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -6.8 -26.4 در صد
گذشته قبلی
شاخص مسکن 179 181 امتیاز
نرخ مالکیت مسکن 49.8 49.2 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.