بازارها گذشته مرجع
پول 7.77 2020-01
بازار سهام 27154 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.57 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.9 2019-09
نرخ بیکاری 3.3 2019-12
نرخ تورم 2.9 2019-12
نرخ بهره 2 2019-12
موازنه تجاری -26168 2019-11
حساب جاری 74445 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.1 2018-12
اطمینان کسب و کار -22 2020-03
شاخص PMI تولید 42.1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 83 2019-12
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 363 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 676060 2019-09
تولید ناخالص ملی 714193 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 126010 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 38785 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57322 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 410 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29586 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7270 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 124595 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 609135 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 36777 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10106 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2019-12
افراد شاغل 3818 2019-12
افراد بیکار 124 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.1 2019-12
بهره وری 107 2018-12
پست های خالی شغلی 63032 2019-09
دستمزد 17304 2019-09
حداقل دستمزد 37.5 2019-05
دستمزد در تولید 15533 2019-09
جمعیت 7.48 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 5.8 2019-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2019-09
قیمت تولید 108 2019-09
قیمت صادرات 103 2019-11
قیمت واردات 103 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-12
تورم مواد غذایی 6.1 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 2.26 2020-01
عرضه پول M0 495445 2019-11
عرضه پول M1 2481848 2019-11
عرضه پول M2 14766345 2019-11
عرضه پول M3 14803924 2019-11
ترازنامه بانک 24634142 2019-11
ذخایر ارزی 441300 2019-12
وام به بخش خصوصی 10367499 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -26168 2019-11
حساب جاری 74445 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2018-12
صادرات 359270 2019-11
واردات 385438 2019-11
رابطه مبادله 100 2019-11
گردش سرمایه -103753 2019-09
ورود توریست 3311571 2019-10
ذخایر طلا 2.08 2019-12
بدهی خارجی 12914315 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16469 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -92344 2019-09
هزینه های دولت 71746 2019-09
درآمدهای دولت 47575 2019-09
هزینه های مالی 139919 2019-09
ارزیابی اعتبار 91 2020-01
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -22 2020-03
شاخص PMI تولید 42.1 2019-12
تولید صنعتی 0.4 2019-09
تغییرات موجودی انبار -1309 2019-09
ورشکستگی 14394 2019-11
ثبت خودرو 3100 2019-11
سرعت اینترنت 21909 2017-03
آدرس های IP 3132077 2017-03
شاخص رقابتی 83.14 2019-12
رتبه رقابتی 3 2019-12
شاخص فساد مالی 76 2019-12
رتبه فساد مالی 16 2019-12
آسانی کسب و کار 3 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 83 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -25.4 2019-11
هزینه های مصرف کننده 441975 2019-09
پس انداز های شخصی 0 2019-12
نرخ وام بانکی 5 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 75.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-11
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 177 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 49.2 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.