بازارها گذشته مرجع
پول 7.75 2020-11
بازار سهام 26588 2020-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.7 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.5 2020-09
نرخ بیکاری 6.4 2020-10
نرخ تورم -0.2 2020-10
نرخ بهره 0.86 2020-09
موازنه تجاری -36800 2020-10
حساب جاری 60536 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
اطمینان کسب و کار -8 2020-12
شاخص PMI تولید 49.8 2020-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 75 2020-06
نرخ مالیات شرکت 16.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2019-12
موارد کروناویروس 5701 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 108 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 5274 2020-11

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.5 2020-09
تولید ناخالص داخلی 366 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 673627 2020-09
تولید ناخالص ملی 674077 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 117834 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 37957 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 59893 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 520 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25427 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6599 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 127034 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 549456 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 17233 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8285 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2020-10
افراد شاغل 3628 2020-10
افراد بیکار 258 2020-10
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 2020-10
بهره وری 106 2019-12
پست های خالی شغلی 39121 2020-06
دستمزد 16967 2020-06
حداقل دستمزد 37.5 2020-05
دستمزد در تولید 15772 2020-06
جمعیت 7.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 12 2020-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.2 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2020-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2020-09
قیمت تولید 112 2020-06
قیمت صادرات 100 2020-09
قیمت واردات 100 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2020-10
تورم مواد غذایی 1.7 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 2.3 2020-10
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.86 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 0.3 2020-11
عرضه پول M0 532934 2020-09
عرضه پول M1 3576701 2020-09
عرضه پول M2 15845097 2020-09
عرضه پول M3 15883405 2020-09
ترازنامه بانک 26079523 2020-09
ذخایر ارزی 475000 2020-10
وام به بخش خصوصی 11031500 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -36800 2020-10
حساب جاری 60536 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.2 2019-12
صادرات 344700 2020-10
واردات 381400 2020-10
رابطه مبادله 100 2020-09
گردش سرمایه -88805 2020-06
ورود توریست 9132 2020-09
ذخایر طلا 2.1 2020-06
بدهی خارجی 12995009 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16071 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -166250 2020-09
هزینه های دولت 79257 2020-09
درآمدهای دولت 64198 2020-09
هزینه های مالی 230448 2020-09
ارزیابی اعتبار 90 2020-11

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -8 2020-12
شاخص PMI تولید 49.8 2020-10
تولید صنعتی -5.1 2020-06
تغییرات موجودی انبار 5294 2020-09
ورشکستگی 8162 2020-09
ثبت خودرو 3839 2020-09
سرعت اینترنت 21909 2017-03
آدرس های IP 3132077 2017-03
شاخص رقابتی 83.14 2019-12
رتبه رقابتی 3 2019-12
شاخص فساد مالی 76 2019-12
رتبه فساد مالی 16 2019-12
آسانی کسب و کار 3 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 75 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -13.4 2020-09
هزینه های مصرف کننده 417334 2020-09
پس انداز های شخصی 0 2020-10
نرخ وام بانکی 5 2020-10
قیمت گازوئیل 2.13 2020-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 82.7 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.7 2020-08

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 174 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 49.2 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5701 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 108 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 5274 2020-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.