بازارها گذشته مرجع
پول 7.76 2021-03
بازار سهام 29098 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.44 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3 2020-12
نرخ بیکاری 7 2021-01
نرخ تورم 1.9 2021-01
نرخ بهره 0.86 2020-12
موازنه تجاری -25228 2021-01
حساب جاری 96537 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت -3.6 2020-12
اطمینان کسب و کار -17 2021-03
شاخص PMI تولید 50 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 75 2020-06
نرخ مالیات شرکت 16.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2020-12
موارد کروناویروس 11055 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 201 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 10604 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3 2020-12
تولید ناخالص داخلی 366 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 701783 2020-12
تولید ناخالص ملی 719582 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 133513 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 37957 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 59893 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 461 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24661 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6715 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 128696 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 594888 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20155 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9306 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7 2021-01
افراد شاغل 3631 2021-01
افراد بیکار 253 2021-01
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 2021-01
بهره وری 106 2019-12
پست های خالی شغلی 38913 2020-09
دستمزد 17146 2020-09
حداقل دستمزد 37.5 2021-05
دستمزد در تولید 15676 2020-09
جمعیت 7.47 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 10.7 2021-01

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2020-12
قیمت تولید 112 2020-09
قیمت صادرات 101 2020-12
قیمت واردات 102 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-01
تورم مواد غذایی -0.6 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.86 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 0.23 2021-03
عرضه پول M0 550370 2021-01
عرضه پول M1 4530764 2021-01
عرضه پول M2 17018057 2021-01
عرضه پول M3 17055467 2021-01
ترازنامه بانک 27973888 2021-01
ذخایر ارزی 495900 2021-02
وام به بخش خصوصی 11738030 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -25228 2021-01
حساب جاری 96537 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.2 2019-12
صادرات 387980 2021-01
واردات 413208 2021-01
رابطه مبادله 99.5 2020-12
گردش سرمایه -127321 2020-09
ورود توریست 4867 2020-12
ذخایر طلا 2.08 2020-12
بدهی خارجی 13317729 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 14544 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت -3.6 2020-12
ارزش بودجه دولت 2708 2020-12
هزینه های دولت 79518 2020-12
درآمدهای دولت 174709 2020-12
هزینه های مالی 172001 2020-12
ارزیابی اعتبار 90 2021-03

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -17 2021-03
شاخص PMI تولید 50 2021-02
تولید صنعتی -7.4 2020-09
تغییرات موجودی انبار 18815 2020-12
ورشکستگی 4081 2020-12
ثبت خودرو 3965 2020-12
سرعت اینترنت 21909 2017-03
آدرس های IP 3132077 2017-03
شاخص رقابتی 83.14 2019-12
رتبه رقابتی 3 2019-12
شاخص فساد مالی 77 2020-12
رتبه فساد مالی 11 2020-12
آسانی کسب و کار 3 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 75 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -14.5 2021-01
هزینه های مصرف کننده 452707 2020-12
پس انداز های شخصی 0 2021-01
نرخ وام بانکی 5 2021-01
قیمت گازوئیل 2.42 2021-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 85.5 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.7 2021-01

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 174 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 49.2 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 11055 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 201 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 10604 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.