بازارها گذشته مرجع
پول 7.75 2020-07
بازار سهام 25373 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.67 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.9 2020-03
نرخ بیکاری 5.9 2020-05
نرخ تورم 1.5 2020-05
نرخ بهره 0.86 2020-06
موازنه تجاری -13730 2020-05
حساب جاری -9028 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
اطمینان کسب و کار -37 2020-06
شاخص PMI تولید 43.9 2020-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 76 2020-03
نرخ مالیات شرکت 16.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2019-12
موارد کروناویروس 1242 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 7 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 1125 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.9 2020-03
تولید ناخالص داخلی 366 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 637135 2020-03
تولید ناخالص ملی 651248 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 118417 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 37957 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57322 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 427 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28799 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6201 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 119315 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 561621 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25743 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6920 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2020-05
افراد شاغل 3620 2020-05
افراد بیکار 230 2020-05
نرخ مشارکت نیروی کار 59.1 2020-05
بهره وری 107 2018-12
پست های خالی شغلی 42269 2020-03
دستمزد 16986 2019-12
حداقل دستمزد 37.5 2019-05
دستمزد در تولید 15530 2019-12
جمعیت 7.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 9.3 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2020-03
قیمت تولید 110 2020-03
قیمت صادرات 100 2020-04
قیمت واردات 99.7 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-05
تورم مواد غذایی 4.8 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.86 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 0.78 2020-07
عرضه پول M0 515757 2020-04
عرضه پول M1 2650533 2020-04
عرضه پول M2 14937923 2020-04
عرضه پول M3 14978141 2020-04
ترازنامه بانک 25264876 2020-04
ذخایر ارزی 442300 2020-05
وام به بخش خصوصی 10748851 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -13730 2020-05
حساب جاری -9028 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.2 2019-12
صادرات 317610 2020-05
واردات 331341 2020-05
رابطه مبادله 100 2020-04
گردش سرمایه 38249 2020-03
ورود توریست 4125 2020-04
ذخایر طلا 2.1 2020-03
بدهی خارجی 13085961 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16071 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
ارزش بودجه دولت 112699 2020-03
هزینه های دولت 82579 2020-03
درآمدهای دولت 279400 2020-03
هزینه های مالی 166701 2020-03
ارزیابی اعتبار 90 2020-06

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -37 2020-06
شاخص PMI تولید 43.9 2020-05
تولید صنعتی -4.6 2020-03
تغییرات موجودی انبار 21810 2020-03
ورشکستگی 10096 2020-04
ثبت خودرو 2293 2020-04
سرعت اینترنت 21909 2017-03
آدرس های IP 3132077 2017-03
شاخص رقابتی 83.14 2019-12
رتبه رقابتی 3 2019-12
شاخص فساد مالی 76 2019-12
رتبه فساد مالی 16 2019-12
آسانی کسب و کار 3 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 76 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -33.9 2020-05
هزینه های مصرف کننده 430969 2020-03
پس انداز های شخصی 0 2020-05
نرخ وام بانکی 5 2020-05
قیمت گازوئیل 1.91 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 80.6 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12.6 2020-05

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 172 2020-04
نرخ مالکیت مسکن 49.2 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1242 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 7 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 1125 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.