هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-06
نرخ بیکاری 2.8 2018-09
نرخ تورم 2.3 2018-08
نرخ بهره 2.5 2018-09
موازنه تجاری -52149 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12

بازارها گذشته مرجع
پول 7.84 2018-10
بازار سهام 25561 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.47 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 341 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 634683 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 689136 HKD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 141005 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 37927 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56055 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 502 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30703 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6859 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 118279 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 565334 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35756 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9345 HKD - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.8 % 2018-09
افراد شاغل 3875 هزار 2018-09
افراد بیکار 118 هزار 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.2 % 2018-09
بهره وری 166 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 79203 2018-06
دستمزد 16479 HKD / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 34.5 HKD / ساعت 2018-05
دستمزد در تولید 220 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 7.41 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.3 % 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 115 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 3.5 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 % 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 2.1 % 2018-10
عرضه پول M0 459248 HKD - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 2444927 HKD - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 14063515 HKD - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 14119703 HKD - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 23541533 HKD - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 426400 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 9707559 HKD - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 0.4 % 2008-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -52149 HKD - میلیون 2018-08
صادرات 376303 HKD - میلیون 2018-08
واردات 428452 HKD - میلیون 2018-08
حساب جاری 15660 HKD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 % 2017-12
رابطه مبادله 99 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه -45878 HKD - میلیون 2018-06
ورود توریست 5895951 2018-08
ذخایر طلا 2.1 تن 2018-09
بدهی خارجی 13057340 HKD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13357 HKD - میلیارد 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 % 2016-12
بودجه دولت 2.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -38136 HKD - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 63719 HKD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 70376 HKD - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 108512 HKD - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 94.92
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 2 نقاط شاخص 2018-12
شاخص PMI تولید 47.9 2018-09
تولید صنعتی 1.6 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 2949 HKD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 12046 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
ثبت خودرو 2633 2018-07
سرعت اینترنت 21909 KBps 2017-03
آدرس های IP 3132077 IP 2017-03
شاخص رقابتی 82.25 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 7 2018-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 5 2017-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.1 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 462412 HKD - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 0.02 % 2018-09
نرخ وام بانکی 5.01 % 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 71 % of GDP 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.4 % 2018-08
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 185 نقاط شاخص 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 49.2 % 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 28.52 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.