بازارها گذشته مرجع
پول 7.75 2020-03
بازار سهام 23484 2020-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.82 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.9 2019-12
نرخ بیکاری 3.7 2020-02
نرخ تورم 2.2 2020-02
نرخ بهره 0.86 2020-03
موازنه تجاری -38551 2020-02
حساب جاری 74445 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
اطمینان کسب و کار -22 2020-03
شاخص PMI تولید 33.1 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 83 2019-12
نرخ مالیات شرکت 16.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2019-12
موارد کروناویروس 641 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 4 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 118 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی 365 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 699616 2019-12
تولید ناخالص ملی 714193 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124572 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 38785 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57322 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 407 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30524 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7271 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 124595 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 609135 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 36777 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10106 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2020-02
افراد شاغل 3769 2020-02
افراد بیکار 134 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 57.7 2020-02
بهره وری 107 2018-12
پست های خالی شغلی 63032 2019-09
دستمزد 16986 2019-12
حداقل دستمزد 37.5 2019-05
دستمزد در تولید 15530 2019-12
جمعیت 7.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 5.9 2020-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-12
قیمت تولید 107 2019-12
قیمت صادرات 101 2020-01
قیمت واردات 101 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2020-02
تورم مواد غذایی 6.2 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 1.7 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 2019-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.86 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 1.89 2020-03
عرضه پول M0 523581 2020-01
عرضه پول M1 2540176 2020-01
عرضه پول M2 14776461 2020-01
عرضه پول M3 14816427 2020-01
ترازنامه بانک 24331579 2020-01
ذخایر ارزی 446100 2020-02
وام به بخش خصوصی 10445659 2020-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -38551 2020-02
حساب جاری 74445 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2018-12
صادرات 238558 2020-02
واردات 277108 2020-02
رابطه مبادله 101 2020-01
گردش سرمایه -103753 2019-09
ورود توریست 3207802 2020-01
ذخایر طلا 2.08 2019-12
بدهی خارجی 12914315 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16469 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -14909 2019-12
هزینه های دولت 72889 2019-12
درآمدهای دولت 97023 2019-12
هزینه های مالی 111932 2019-12
ارزیابی اعتبار 91 2020-03

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -22 2020-03
شاخص PMI تولید 33.1 2020-02
تولید صنعتی -0.5 2019-12
تغییرات موجودی انبار 3349 2019-12
ورشکستگی 12810 2020-01
ثبت خودرو 2323 2020-01
سرعت اینترنت 21909 2017-03
آدرس های IP 3132077 2017-03
شاخص رقابتی 83.14 2019-12
رتبه رقابتی 3 2019-12
شاخص فساد مالی 76 2019-12
رتبه فساد مالی 16 2019-12
آسانی کسب و کار 3 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 83 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -23 2020-01
هزینه های مصرف کننده 473730 2019-12
پس انداز های شخصی 0 2020-02
نرخ وام بانکی 5 2020-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.7 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 22.1 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 174 2020-01
نرخ مالکیت مسکن 49.2 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 641 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 4 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 118 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.