بازارها گذشته مرجع
پول 7.77 2021-05
بازار سهام 28594 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.25 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2021-03
نرخ بیکاری 6.8 2021-03
نرخ تورم 0.5 2021-03
نرخ بهره 0.86 2021-04
موازنه تجاری -26967 2021-03
حساب جاری 30889 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت -12 2020-12
اطمینان کسب و کار 0 2021-06
PMI شاخص تولید 50.3 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 62.4 2021-03
نرخ مالیات شرکت 16.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2020-12
موارد کروناویروس 11825 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 210 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 11535 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2021-03
تولید ناخالص داخلی 366 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 697474 2021-03
تولید ناخالص ملی 719196 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 133513 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 37957 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 59893 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 428 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26440 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6568 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 127261 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 632340 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22053 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6953 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.8 2021-03
افراد شاغل 3614 2021-03
افراد بیکار 260 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.6 2021-03
بهره وری 106 2019-12
پست های خالی شغلی 35056 2020-12
دستمزد 16884 2020-12
حداقل دستمزد 37.5 2021-05
دستمزد در تولید 15354 2020-12
جمعیت 7.47 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 9.3 2021-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.5 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100 2021-03
قیمت تولید 110 2020-12
قیمت صادرات 101 2021-03
قیمت واردات 101 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-03
تورم مواد غذایی 1.6 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 26.47 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1984291 2021-05
موارد کروناویروس 11825 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 210 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 11535 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.86 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2021-05
عرضه پول M0 554606 2021-03
عرضه پول M1 3386579 2021-03
عرضه پول M2 15760021 2021-03
عرضه پول M3 15797352 2021-03
ترازنامه بانک 25754980 2021-03
ذخایر ارزی 490600 2021-04
وام به بخش خصوصی 10789969 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -26967 2021-03
حساب جاری 30889 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2020-12
صادرات 409124 2021-03
واردات 436091 2021-03
رابطه مبادله 100 2021-03
گردش سرمایه -62781 2020-12
ورود توریست 6675 2021-03
ذخایر طلا 2.08 2020-12
بدهی خارجی 13824368 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15665 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت -12 2020-12
ارزش بودجه دولت 2708 2020-12
هزینه های دولت 79518 2020-12
درآمدهای دولت 174709 2020-12
هزینه های مالی 172001 2020-12
ارزیابی اعتبار 90 2021-05

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0 2021-06
PMI شاخص تولید 50.3 2021-04
تولید صنعتی -6 2020-12
تغییرات موجودی انبار 18815 2020-12
ورشکستگی 16258 2021-02
ثبت خودرو 2517 2021-02
سرعت اینترنت 21909 2017-03
آدرس های IP 3132077 2017-03
شاخص رقابتی 83.14 2019-12
رتبه رقابتی 3 2019-12
شاخص فساد مالی 77 2020-12
رتبه فساد مالی 11 2020-12
آسانی کسب و کار 3 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 62.4 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 19.8 2021-03
هزینه های مصرف کننده 452707 2020-12
پس انداز های شخصی 0 2021-04
نرخ وام بانکی 5 2021-04
قیمت گازوئیل 2.47 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.1 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.6 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 173 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 49.8 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.