بازارها گذشته مرجع
پول 7.75 2020-09
بازار سهام 23951 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.48 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9 2020-06
نرخ بیکاری 6.1 2020-08
نرخ تورم -0.4 2020-08
نرخ بهره 0.86 2020-08
موازنه تجاری -29816 2020-07
حساب جاری -9028 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
اطمینان کسب و کار -11 2020-09
شاخص PMI تولید 44 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 75 2020-06
نرخ مالیات شرکت 16.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2019-12
موارد کروناویروس 5032 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 103 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 4696 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9 2020-06
تولید ناخالص داخلی 366 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 617392 2020-06
تولید ناخالص ملی 674077 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107026 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 37957 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 59893 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 427 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28799 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6201 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 119315 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 561621 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25743 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6920 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2020-08
افراد شاغل 3640 2020-08
افراد بیکار 248 2020-08
نرخ مشارکت نیروی کار 59.7 2020-08
بهره وری 106 2019-12
پست های خالی شغلی 42269 2020-03
دستمزد 16955 2020-03
حداقل دستمزد 37.5 2020-05
دستمزد در تولید 15484 2020-03
جمعیت 7.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 11.4 2020-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.4 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2020-06
قیمت تولید 112 2020-06
قیمت صادرات 100 2020-07
قیمت واردات 100 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2020-07
تورم مواد غذایی 0.5 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 2 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.86 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 0.63 2020-09
عرضه پول M0 524584 2020-07
عرضه پول M1 3182935 2020-07
عرضه پول M2 15491167 2020-07
عرضه پول M3 15530132 2020-07
ترازنامه بانک 25798831 2020-07
ذخایر ارزی 450000 2020-08
وام به بخش خصوصی 10874310 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -29816 2020-07
حساب جاری -9028 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.2 2019-12
صادرات 328466 2020-07
واردات 358282 2020-07
رابطه مبادله 99.6 2020-07
گردش سرمایه 38249 2020-03
ورود توریست 20568 2020-07
ذخایر طلا 2.1 2020-06
بدهی خارجی 13085961 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16071 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -99181 2020-06
هزینه های دولت 76948 2020-06
درآمدهای دولت 59512 2020-06
هزینه های مالی 158693 2020-06
ارزیابی اعتبار 90 2020-09

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -11 2020-09
شاخص PMI تولید 44 2020-08
تولید صنعتی -5.1 2020-06
تغییرات موجودی انبار 3707 2020-06
ورشکستگی 6505 2020-07
ثبت خودرو 3086 2020-07
سرعت اینترنت 21909 2017-03
آدرس های IP 3132077 2017-03
شاخص رقابتی 83.14 2019-12
رتبه رقابتی 3 2019-12
شاخص فساد مالی 76 2019-12
رتبه فساد مالی 16 2019-12
آسانی کسب و کار 3 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 75 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -23.9 2020-07
هزینه های مصرف کننده 423107 2020-06
پس انداز های شخصی 0 2020-08
نرخ وام بانکی 5 2020-08
قیمت گازوئیل 1.92 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 82.7 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2020-07

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 178 2020-07
نرخ مالکیت مسکن 49.2 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5032 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 103 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 4696 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.