بازارها گذشته مرجع
پول 7.85 2019-02
بازار سهام 28514 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.75 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-09
نرخ بیکاری 2.8 2018-12
نرخ تورم 2.5 2018-12
نرخ بهره 2.75 2019-01
موازنه تجاری -51249 2018-12
حساب جاری 45772 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.2 2017-12
اطمینان کسب و کار -12 2019-03
شاخص PMI تولید 48.2 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2018-09
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-09
تولید ناخالص داخلی 341 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 676112 2018-09
تولید ناخالص ملی 719559 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 144597 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 37927 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56055 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 453 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30191 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7149 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 118975 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 607441 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38603 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9902 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2018-12
افراد شاغل 3873 2018-12
افراد بیکار 105 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.9 2018-12
بهره وری 166 2017-12
پست های خالی شغلی 78341 2018-09
دستمزد 16786 2018-09
حداقل دستمزد 34.5 2018-05
دستمزد در تولید 223 2018-09
جمعیت 7.41 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 4.9 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2018-09
قیمت تولید 112 2018-09
قیمت صادرات 105 2018-11
قیمت واردات 105 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2018-12
تورم مواد غذایی 2.9 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 1.67 2019-02
عرضه پول M0 466539 2018-12
عرضه پول M1 2421598 2018-12
عرضه پول M2 14348059 2018-12
عرضه پول M3 14403688 2018-12
ترازنامه بانک 24042608 2018-12
ذخایر ارزی 432000 2019-01
وام به بخش خصوصی 9722623 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -51249 2018-12
حساب جاری 45772 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 2017-12
صادرات 339938 2018-12
واردات 391187 2018-12
رابطه مبادله 100 2018-11
گردش سرمایه -27476 2018-09
ورود توریست 6586268 2018-12
ذخایر طلا 2.1 2019-03
بدهی خارجی 12972265 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15190 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.2 2017-12
ارزش بودجه دولت -53728 2018-09
هزینه های دولت 66489 2018-09
درآمدهای دولت 49642 2018-09
هزینه های مالی 103370 2018-09
ارزیابی اعتبار 94.92
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -12 2019-03
شاخص PMI تولید 48.2 2019-01
تولید صنعتی 1.2 2018-09
تغییرات موجودی انبار 11918 2018-09
ورشکستگی 10733 2018-11
ثبت خودرو 3161 2018-11
سرعت اینترنت 21909 2017-03
آدرس های IP 3132077 2017-03
شاخص رقابتی 82.25 2018-12
رتبه رقابتی 7 2018-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 4 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.2 2018-12
هزینه های مصرف کننده 448217 2018-09
پس انداز های شخصی 0.13 2019-01
نرخ وام بانکی 5.13 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 71.4 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 2018-11
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 179 2018-10
نرخ مالکیت مسکن 49.2 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.