بازارها گذشته مرجع
پول 7.77 2021-10
بازار سهام 26127 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.54 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2021-06
نرخ بیکاری 4.5 2021-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 118 2021-10
نرخ تورم 1.4 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 8942873 2021-10
نرخ بهره 0.86 2021-09
موازنه تجاری -26298 2021-08
حساب جاری 68499 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت -12 2020-12
اطمینان کسب و کار 1 2021-12
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.7 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.7 2021-06
نرخ مالیات شرکت 16.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2021-12
موارد کروناویروس 12313 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 213 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 11630 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2021-06
تولید ناخالص داخلی 347 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 675187 2021-06
تولید ناخالص ملی 762504 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127609 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 35588 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56154 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 573 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25704 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7392 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 138348 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 600418 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19358 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8327 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2021-09
افراد شاغل 3658 2021-09
افراد بیکار 181 2021-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.3 2021-09
بهره وری 107 2020-12
پست های خالی شغلی 45441 2021-06
دستمزد 17019 2021-06
حداقل دستمزد 37.5 2021-05
دستمزد در تولید 15688 2021-06
جمعیت 7.47 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 9 2021-09

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 118 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 8942873 2021-10
موارد کروناویروس 12313 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 213 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 11630 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.2 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100 2021-06
قیمت تولید 115 2021-06
قیمت صادرات 105 2021-08
قیمت واردات 105 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-09
تورم مواد غذایی 2.2 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) -2.3 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.86 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 0.15 2021-10
عرضه پول M0 561775 2021-08
عرضه پول M1 3474644 2021-08
عرضه پول M2 15940332 2021-08
عرضه پول M3 15978806 2021-08
ترازنامه بانک 26153332 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 495000 2021-09
وام به بخش خصوصی 10983614 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -26298 2021-08
حساب جاری 68499 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2020-12
صادرات 433671 2021-08
واردات 459968 2021-08
رابطه مبادله 100 2021-08
گردش سرمایه -97917 2021-06
ورود توریست 10811 2021-08
ذخایر طلا 2.08 2021-06
بدهی خارجی 14232778 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16596 2021-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت -12 2020-12
ارزش بودجه دولت -47720 2021-06
هزینه های دولت 82854 2021-06
درآمدهای دولت 77187 2021-06
هزینه های مالی 124907 2021-06
ارزیابی اعتبار 90 2021-10

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1 2021-12
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.7 2021-09
تولید صنعتی 5.6 2021-06
تغییرات موجودی انبار 10685 2021-06
ورشکستگی 11385 2021-08
ثبت خودرو 3066 2021-08
سرعت اینترنت 21909 2017-03
آدرس های IP 3132077 2017-03
شاخص رقابتی 83.14 2019-12
رتبه رقابتی 3 2019-12
شاخص فساد مالی 77 2020-12
رتبه فساد مالی 11 2020-12
آسانی کسب و کار 3 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.7 2021-06
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 10.6 2021-08
هزینه های مصرف کننده 467229 2021-06
پس انداز های شخصی 0 2021-09
نرخ وام بانکی 5 2021-09
قیمت گازوئیل 2.57 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 91.4 2021-03
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 5.72 2021-08

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 185 2021-08
نرخ مالکیت مسکن 49.8 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.