بازارها گذشته مرجع
پول 7.85 2019-05
بازار سهام 27771 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.53 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2019-03
نرخ بیکاری 2.8 2019-03
نرخ تورم 2.1 2019-03
نرخ بهره 2.75 2019-04
موازنه تجاری -59241 2019-03
حساب جاری 42078 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.1 2018-12
اطمینان کسب و کار -1 2019-06
شاخص PMI تولید 48.4 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2019-03
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 341 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 675108 2019-03
تولید ناخالص ملی 731469 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128725 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 37927 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56055 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 438 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30331 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6957 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 117399 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 640781 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40338 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7675 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2019-03
افراد شاغل 3860 2019-03
افراد بیکار 110 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.7 2019-03
بهره وری 167 2017-12
پست های خالی شغلی 78186 2018-12
دستمزد 16791 2018-12
حداقل دستمزد 34.5 2018-05
دستمزد در تولید 223 2018-12
جمعیت 7.48 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 5 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2018-12
قیمت تولید 111 2018-12
قیمت صادرات 104 2019-02
قیمت واردات 104 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-03
تورم مواد غذایی 3.1 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 0.3 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 2.01 2019-05
عرضه پول M0 484487 2019-03
عرضه پول M1 2418572 2019-03
عرضه پول M2 14485182 2019-03
عرضه پول M3 14545033 2019-03
ترازنامه بانک 23593322 2019-03
ذخایر ارزی 436400 2019-04
وام به بخش خصوصی 9948011 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -59241 2019-03
حساب جاری 42078 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2018-12
صادرات 343641 2019-03
واردات 402883 2019-03
رابطه مبادله 100 2019-02
گردش سرمایه -66114 2018-12
ورود توریست 5860346 2019-03
ذخایر طلا 2.1 2019-03
بدهی خارجی 13257610 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16469 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 115653 2018-12
هزینه های دولت 73995 2019-03
درآمدهای دولت 221345 2018-12
هزینه های مالی 105692 2018-12
ارزیابی اعتبار 94.92
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1 2019-06
شاخص PMI تولید 48.4 2019-04
تولید صنعتی 1.3 2018-12
تغییرات موجودی انبار -6879 2019-03
ورشکستگی 13241 2019-01
ثبت خودرو 2529 2019-02
سرعت اینترنت 21909 2017-03
آدرس های IP 3132077 2017-03
شاخص رقابتی 82.25 2018-12
رتبه رقابتی 7 2018-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 4 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.8 2019-03
هزینه های مصرف کننده 464367 2019-03
پس انداز های شخصی 0.13 2019-04
نرخ وام بانکی 5.13 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 70.9 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.3 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 168 2019-02
نرخ مالکیت مسکن 49.2 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.