هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-06
نرخ بیکاری 2.8 2018-07
نرخ تورم 2.4 2018-06
نرخ بهره 2.25 2018-07
موازنه تجاری -54137 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12

بازارها گذشته مرجع
پول 7.85 2018-08
بازار سهام 27598 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.2 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 341 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 634683 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 672164 HKD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 141005 HKD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 37927 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56055 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 432 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33378 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6344 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 110468 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 574889 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38847 HKD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7975 HKD - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.8 % 2018-07
افراد شاغل 3873 هزار 2018-07
افراد بیکار 115 هزار 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 61.2 % 2018-07
بهره وری 166 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 76875 2018-03
دستمزد 15897 HKD / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 34.5 HKD / ساعت 2017-05
دستمزد در تولید 215 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 7.41 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 5.8 % 2018-07
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 112 نقاط شاخص 2018-03
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 104 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 5.2 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 % 2018-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 1.88 % 2018-08
عرضه پول M0 464459 HKD - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 2519925 HKD - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 13979948 HKD - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 14032525 HKD - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 23769513 HKD - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 431900 USD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 9806072 HKD - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 0 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -54137 HKD - میلیون 2018-06
صادرات 340334 HKD - میلیون 2018-06
واردات 394471 HKD - میلیون 2018-06
حساب جاری 16251 HKD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 % 2017-12
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه -44572 HKD - میلیون 2018-03
ورود توریست 4741779 2018-06
ذخایر طلا 2.1 تن 2018-06
بدهی خارجی 12775626 HKD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13357 HKD - میلیارد 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 % 2016-12
بودجه دولت 2.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -38136 HKD - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 63719 HKD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 70376 HKD - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 108512 HKD - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 94.92
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 6 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 48.2 2018-07
تولید صنعتی 1.1 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 2949 HKD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 12872 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
ثبت خودرو 3006 2018-06
سرعت اینترنت 21909 KBps 2017-03
آدرس های IP 3132077 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.53 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 6 2018-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 5 2017-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.8 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 462412 HKD - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 0.01 % 2018-07
نرخ وام بانکی 5 % 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 70.6 % of GDP 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.1 % 2018-05
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 180 نقاط شاخص 2018-05
نرخ مالکیت مسکن 49.2 % 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 28.52 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.