بازارها گذشته مرجع
پول 7.81 2019-07
بازار سهام 28765 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.56 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2019-03
نرخ بیکاری 2.8 2019-06
نرخ تورم 2.8 2019-05
نرخ بهره 2.75 2019-06
موازنه تجاری -34700 2019-05
حساب جاری 36570 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.1 2018-12
اطمینان کسب و کار -8 2019-09
شاخص PMI تولید 47.9 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2019-03
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 363 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 675108 2019-03
تولید ناخالص ملی 700210 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128725 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 38785 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57322 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 406 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33759 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6517 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 117824 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 598382 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39028 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7936 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2019-06
افراد شاغل 3871 2019-06
افراد بیکار 114 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.7 2019-06
بهره وری 167 2017-12
پست های خالی شغلی 79579 2019-03
دستمزد 16791 2018-12
حداقل دستمزد 34.5 2018-05
دستمزد در تولید 223 2019-03
جمعیت 7.48 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 5.2 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.8 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-03
قیمت تولید 113 2019-03
قیمت صادرات 104 2019-05
قیمت واردات 104 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-05
تورم مواد غذایی 3.6 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 2.23 2019-07
عرضه پول M0 480947 2019-05
عرضه پول M1 2457570 2019-05
عرضه پول M2 14522623 2019-05
عرضه پول M3 14580348 2019-05
ترازنامه بانک 23926192 2019-05
ذخایر ارزی 445600 2019-06
وام به بخش خصوصی 10023283 2019-05
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -34700 2019-05
حساب جاری 36570 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2018-12
صادرات 343065 2019-05
واردات 377774 2019-05
رابطه مبادله 99.8 2019-05
گردش سرمایه -5018 2019-03
ورود توریست 5916541 2019-05
ذخایر طلا 2.1 2019-06
بدهی خارجی 12695300 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16469 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 3012 2019-03
هزینه های دولت 73995 2019-03
درآمدهای دولت 123586 2019-03
هزینه های مالی 120574 2019-03
ارزیابی اعتبار 94.92
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -8 2019-09
شاخص PMI تولید 47.9 2019-06
تولید صنعتی 1.4 2019-03
تغییرات موجودی انبار -6879 2019-03
ورشکستگی 14030 2019-05
ثبت خودرو 3568 2019-05
سرعت اینترنت 21909 2017-03
آدرس های IP 3132077 2017-03
شاخص رقابتی 82.25 2018-12
رتبه رقابتی 7 2018-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 4 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.7 2019-05
هزینه های مصرف کننده 464367 2019-03
پس انداز های شخصی 0.13 2019-06
نرخ وام بانکی 5.13 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 72.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.5 2019-05
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 175 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 49.2 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.