بازارها گذشته مرجع
پول 7.82 2019-09
بازار سهام 27125 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.34 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-06
نرخ بیکاری 2.9 2019-08
نرخ تورم 3.3 2019-07
نرخ بهره 2.5 2019-08
موازنه تجاری -32172 2019-07
حساب جاری 36570 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.1 2018-12
اطمینان کسب و کار -8 2019-09
شاخص PMI تولید 40.8 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2019-03
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 363 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 657429 2019-06
تولید ناخالص ملی 699293 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131070 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 38785 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57322 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 406 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33759 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6517 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 117824 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 598382 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39028 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7936 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.9 2019-08
افراد شاغل 3864 2019-08
افراد بیکار 121 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 60.6 2019-08
بهره وری 107 2018-12
پست های خالی شغلی 79579 2019-03
دستمزد 16928 2019-03
حداقل دستمزد 37.5 2019-05
دستمزد در تولید 223 2019-03
جمعیت 7.48 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 5.9 2019-08
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.3 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-06
قیمت تولید 110 2019-06
قیمت صادرات 104 2019-06
قیمت واردات 104 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-07
تورم مواد غذایی 5.9 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 2.27 2019-09
عرضه پول M0 483185 2019-07
عرضه پول M1 2480233 2019-07
عرضه پول M2 14512463 2019-07
عرضه پول M3 14567314 2019-07
ترازنامه بانک 23926787 2019-07
ذخایر ارزی 432800 2019-08
وام به بخش خصوصی 10125680 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -32172 2019-07
حساب جاری 36570 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2018-12
صادرات 338618 2019-07
واردات 370790 2019-07
رابطه مبادله 100 2019-06
گردش سرمایه -5018 2019-03
ورود توریست 5196969 2019-07
ذخایر طلا 2.08 2019-09
بدهی خارجی 12695300 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16469 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -42722 2019-06
هزینه های دولت 67949 2019-06
درآمدهای دولت 67340 2019-06
هزینه های مالی 110062 2019-06
ارزیابی اعتبار 94.92
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -8 2019-09
شاخص PMI تولید 40.8 2019-08
تولید صنعتی 0.3 2019-06
تغییرات موجودی انبار -3713 2019-06
ورشکستگی 6159 2019-06
ثبت خودرو 3392 2019-06
سرعت اینترنت 21909 2017-03
آدرس های IP 3132077 2017-03
شاخص رقابتی 82.25 2018-12
رتبه رقابتی 7 2018-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 4 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -13 2019-07
هزینه های مصرف کننده 478982 2019-06
پس انداز های شخصی 0.13 2019-08
نرخ وام بانکی 5.13 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 72.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.2 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 184 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 49.2 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.