نرخ ارز

0.002

تغییر روزانه:

7.38%

سالیانه:

-60.22%