نرخ ارز
3,434.44
تغییر روزانه
11.89%
سالیانه
67,678,419.92%