نرخ ارز

0.28

تغییر روزانه:

2.13%

سالیانه:

-80.75%