نرخ ارز

0.43

تغییر روزانه:

4.70%

سالیانه:

-70.52%