نرخ ارز

0.0001

تغییر روزانه:

4.70%

سالیانه:

-64.95%