نرخ ارز

0.02

تغییر روزانه:

0.30%

سالیانه:

-66.85%