نرخ ارز

0.01

تغییر روزانه:

-6.64%

سالیانه:

-72.46%