نرخ ارز
79.24
تغییر روزانه
10.23%
سالیانه
64,844,537.25%