نرخ ارز

0.01

تغییر روزانه:

15.32%

سالیانه:

-69.77%