نرخ ارز

0.01

تغییر روزانه:

9.48%

سالیانه:

-68.00%