نرخ ارز

0.01

تغییر روزانه:

-6.85%

سالیانه:

-82.22%