نرخ ارز

0.01

تغییر روزانه:

-7.54%

سالیانه:

-69.06%