نرخ ارز

0.001

تغییر روزانه:

-0.89%

سالیانه:

-73.95%