نرخ ارز

1.07

تغییر روزانه:

0.89%

سالیانه:

-78.50%