نرخ ارز

0.003

تغییر روزانه:

4.50%

سالیانه:

-72.42%