نرخ ارز

0.001

تغییر روزانه:

13.74%

سالیانه:

-73.32%