نرخ ارز

0.06

تغییر روزانه:

1.93%

سالیانه:

-71.61%