نرخ ارز
5,553.9
تغییر روزانه
4.24%
سالیانه
-51.36%