نرخ ارز

14,188.62

تغییر روزانه:

10.53%

سالیانه:

203.76%