نرخ ارز

71,399.60

تغییر روزانه:

-10.66%

سالیانه:

248.43%