نرخ ارز

94,549.81

تغییر روزانه:

0.84%

سالیانه:

350.19%