نرخ ارز
27,717.1
تغییر روزانه
9.46%
سالیانه
-87.92%