نرخ ارز

256.03

تغییر روزانه:

5.29%

سالیانه:

311.66%