نرخ ارز

16,361.79

تغییر روزانه:

-3.13%

سالیانه:

289.16%