نرخ ارز

352,381.91

تغییر روزانه:

-3.85%

سالیانه:

342.07%