نرخ ارز

147.63

تغییر روزانه:

-1.31%

سالیانه:

253.76%