نرخ ارز

120,972.65

تغییر روزانه:

-5.93%

سالیانه:

169.24%