نرخ ارز
40,932.3
تغییر روزانه
3.77%
سالیانه
-53.98%