نرخ ارز

17,000.03

تغییر روزانه:

-0.85%

سالیانه:

320.66%