نرخ ارز

35,343.80

تغییر روزانه:

0.78%

سالیانه:

276.76%