نرخ ارز

1,273.87

تغییر روزانه:

0.73%

سالیانه:

253.34%