نرخ ارز

21,413.77

تغییر روزانه:

-3.97%

سالیانه:

247.98%