نرخ ارز

2,270.90

تغییر روزانه:

2.42%

سالیانه:

144.67%