نرخ ارز

9,349.59

تغییر روزانه:

0.94%

سالیانه:

427.67%