نرخ ارز

130.26

تغییر روزانه:

-6.62%

سالیانه:

243.49%