نرخ ارز

577.86

تغییر روزانه:

0.64%

سالیانه:

349.94%