نرخ ارز

8,117.71

تغییر روزانه:

-3.79%

سالیانه:

174.65%