نرخ ارز

1,114.30

تغییر روزانه:

-11.90%

سالیانه:

233.77%