نرخ ارز
35,310.1
تغییر روزانه
4.97%
سالیانه
110.92%