نرخ ارز

12,687.63

تغییر روزانه:

-4.23%

سالیانه:

186.07%