نرخ ارز

13,746.17

تغییر روزانه:

0.55%

سالیانه:

338.11%